— IP 27.211.237.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 27.211.237.* 52.82 Mbps 44.77 Mbps 济南 2019-03-01 19:25:03 济南联通

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 27.211.237.* 9.36 Mbps 12.47 Mbps 济南 2019-03-17 18:18:50 济南联通
2 27.211.237.* 9.81 Mbps 10.23 Mbps 济南 2019-03-17 18:19:51 济南联通
3 27.211.237.* 97.36 Mbps 40.85 Mbps 济南 2018-12-19 13:08:01 云测节点
4 27.211.237.* 52.82 Mbps 44.77 Mbps 济南 2019-03-01 19:25:03 济南联通
5 27.211.237.* 265.68 Mbps 40.07 Mbps 济南 2019-03-14 14:44:38 济南联通
6 27.211.237.* 40.41 Mbps 31.75 Mbps 济南 2019-03-21 23:26:21 济南联通
7 27.211.237.* 94.85 Mbps 20.12 Mbps 济南 2018-12-27 23:07:22 济南联通
8 27.211.237.* 82.4 Mbps 27.26 Mbps 济南 2018-12-04 17:25:34 济南联通
9 27.211.237.* 93.54 Mbps 26 Mbps 济南 2018-12-04 17:31:46 济南联通
10 27.211.237.* 94.23 Mbps 28.4 Mbps 济南 2018-12-04 17:45:41 济南联通
829| 191| 791| 300| 109| 617| 966| 805| 452| 529|