— IP 120.220.13.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 120.220.13.* 28.44 Mbps 5.55 Mbps 济南 2019-03-01 12:46:57 济南联通
2 120.220.13.* 6.36 Mbps 7.82 Mbps 济南 2019-03-01 16:51:39 云测节点-CN
3 120.220.13.* 7.83 Mbps 9.28 Mbps 济南 2019-03-01 16:52:23 云测节点-CN
4 120.220.13.* 3.88 Mbps 9.12 Mbps 济南 2019-03-01 19:16:45 云测节点-CN
5 120.220.13.* 8 Mbps 13.36 Mbps 济南 2019-03-01 19:25:02 云测节点-CN
6 120.220.13.* 7.18 Mbps 9.31 Mbps 济南 2019-03-01 19:26:14 云测节点-CN
7 120.220.13.* 11.97 Mbps 7.78 Mbps 济南 2019-03-01 22:24:37 济南联通
8 120.220.13.* 16.24 Mbps 3.83 Mbps 济南 2019-03-02 04:43:33 云测节点-CN
9 120.220.13.* 20.89 Mbps 6.08 Mbps 济南 2019-03-02 04:46:07 云测节点-CN
10 120.220.13.* 22.43 Mbps 5.08 Mbps 济南 2019-03-02 17:49:38 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 120.220.13.* 44.95 Mbps 7.97 Mbps 济南 2019-01-08 18:16:18
2 120.220.13.* 34.68 Mbps 9.6 Mbps 济南 2018-10-27 15:52:40
3 120.220.13.* 66.62 Mbps 10.25 Mbps 济南 2019-01-08 18:16:18
4 120.220.13.* 56.98 Mbps 8.09 Mbps 济南 2019-01-08 18:51:02
5 120.220.13.* 8.4 Mbps 2.92 Mbps 济南 2018-10-27 14:46:05
6 120.220.13.* 12.2 Mbps 21.77 Mbps 济南 2019-01-08 18:51:39
7 120.220.13.* 23.32 Mbps 6.58 Mbps 济南 2018-10-27 15:52:40
8 120.220.13.* 32.27 Mbps 8.63 Mbps 济南 2019-01-08 18:19:54
9 120.220.13.* 16.27 Mbps 34.66 Mbps 济南 2018-10-27 14:55:37
10 120.220.13.* 15.73 Mbps 38.68 Mbps 济南 2018-10-27 14:55:37
367| 300| 666| 915| 392| 72| 20| 182| 665| 618|